ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Per a respondre al dret que tenen els alumnes a rebre una “educació integral” i d’acord amb el Projecte Educatiu, el Centre no es limita a impartir l’ensenyament reglat, sinó que ofereix un conjunt d’activitats que tenen per objectiu completar l’acció educativa, cultural i social, i el procés de formació dels alumnes.
Les activitats complementàries s’han programat de manera que tots els alumnes puguin participar-hi lliurement i ningú se senti discriminat. Per això s’inclouen en l’horari escolar.

Per aquest curs sson les següents:

EDUCACIÓ INFANTIL

Taller d'Anglès

Parlo i jugo en anglès 1h setmana

Taller d’intèl·ligències múltiples

Educació Infantil

Taller "Projecte En Tu"

Educació Infantil

Taller de Música en anglès

Cançó, ritme i melodia (cançons en anglès)

Taller d'Iniciació al conte 

Vocabulari en anglès

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Taller TAC i Robòtica

en anglès 1 hora a la setmana

Let's think!

Educació primària

Taller de raonament lògic

en anglès 1 hora a la setmana

Taller "Projecte En Tu"

Educació Primària

Taller d’Anglès 

1 hora més a la setmana

ESO i BATXILLERAT

Taller "Projecte En Tu"

ESO i Batxillerat

Taller d’Anglès

ESO

Taller d'Informàtica

ESO

Taller de Robòtica

3r i 4t de l'ESO

Taller d'Activitats bàsiques que afavoreixen l'estudi

ESO

Taller Aprendre a pensar i fer silenci.

ESO