EDUCAR LA CREATIVITAT

Educar en la creativitat ha de ser avui molt més que una moda. En un entorn i davant un futur ple d’incerteses, ens cal educar nois i noies que es qüestionin la realitat per donar-li noves respostes, ja que ja no hi ha respostes correctes ni apostes formatives que valguin per a tota la vida; ens calen persones amb competències sòlides que els permetin aprendre i desaprendre per tornar a aprendre, ens cal educar nois i noies que des de la seva fortalesa interior sàpiguen adaptar-se a un entorn canviant; ens calen, doncs, persones creatives.

Un dels objectius de la nostra escola és formar persones amb esperit crític, persones amb capacitats creatives. Creiem que la creativitat, és també, la base de les intel·ligències múltiples i de la llibertat de pensament. Doncs no hi ha creativitat sense llibertat.

A l'escola potenciem la creativitat dels alumnes de moltes i diverses maneres: mitjançant activitats dins i fora l'aula, millorant i adaptan els contiguts de les diferents assignatures...

LA MÚSICA

ACTES DIVERSOS

FESTIVALS

TREBALLS