ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars ajuden a descobrir i potenciar l’autèntic sentit de “l’oci”. Mitjançant elles, els nens i els joves poden aprendre a utilitzar d’una manera útil el temps lliure i rebre una verdadera cultura.

ALTRES SERVEIS

Menjador

Menjador

Amb cuina pròpia

Disposem de servei de menjador amb cuina pròpia i menús adaptats per a una bona alimentació.

MÉS INFO

Dep Psicoleg

Gabinet psicopedagògic

Professionals al servei dels alumnes

Disposem d'un departament de psicologia amb psicòlegs professionals que coneixen els casos concrets de cada alumne.

Casal d'estiu

Casal d'estiu

Finals de Juny i Juliol

Quan acaben les classes i abans de marxar de vacances, disposem d'un casal d'estiu amb moltes activitats i sortides

BLOG DEL CASAL

Casal d'estiu

Caixa Proinfancia

Contra la pobresa infantil

Treballem perquè els nens només siguin nens

MÉS INFO