INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Les nostres aules estan immerses en la innovació pedagògica.
El professorat crea entorns d'aprenentatge positius, constructius i motivadors on l'alumne és el protagonista de la seva formació. El professor de l'escola canvia de rol, ara acompanya i guia als alumnes en el seu aprenentatge.

La col·laboració entre la família i l'escola és vital per a l'èxit de l'alumne.

La naturalesa de l'aprenentatge ens porta als set principis transversals que creen un aprenentatge eficaç:

innovacio

Els professors tenen tècniques que ens ajudaran en aquest camí: ensenyament recíproc, mètode puzle, base d'orientació, tutoria entre iguals, treballs cooperatius, treballs per projectes, gamificació...

Els alumnes gaudeixen a l'aula i aprenen de forma significativa.

innovacio

Un exemple de gamificació a les aules és l'utilització de la plataforma Classcraft a l'ESO