IDENTITAT

"A l'escola Agustiniana s'ensenya per Amor als altres i s'aprèn per Amor a la Veritat"

(Sant Agustí).

P2

La nostra missió és:

En tot el nostre ÉSSER i FER volem plasmar la nostra identitat i presentem una OFERTA EDUCATIVA humanitzadora on el perfil de la persona es defineixi amb aquests trets:

- Conscient de la seva dignitat.
- Sana.
- Crítica.
- Oberta als valors transcendents.
- Compromesa amb la construcció d’una societat més justa i més humana.
- Impulsora de tenir cura de la Creació.

 

 

Infantil

Els nostres valors són:

 

· Interioritat: El camí de la interioritat exigeix silenci, coneixement i unificació personal.
· Fraternitat: El camí de la fraternitat ens exigeix un diàleg sincer, donar i rebre el perdó.
· Solidaritat: Com a expressió de la justícia i compromís amb el més necessitat.
· Llibertat: El camí de llibertat és viure-la amb responsabilitat.
· Amistat: Camí comunitari, on “res del que és humà m’és aliè”. “L’amor és el complement de la instrucció”.

primaria

La nostra visió és:

 

· Ser reconeguts com una escola on s’afavoreix la formació integral de l’alumne, desenvolupant harmònicament totes les seves capacitats des de la concepció cristiana de l’home i del món.
· Tenir una pedagogia actualitzada i innovadora de qualitat, que treballa la competència digital, l’aprenentatge plurilingüe i el treball cooperatiu.
· Impulsar la identificació, participació i integració de les famílies en el nostre Projecte Educatiu.

Política de qualitat:

La nostra escola per tal de donar resposta a la visió i missió que tenim encomanada, amb el compromís de l’Equip Directiu a comunicar-ho a tot el personal del centre i complint amb els requisits legals vigents, concretem en els següents punts la nostra Política de Qualitat:

  • Aplicar la millora continuada i la innovació, en el nostre servei educatiu per tal d’obtenir l’excel·lència.
  • Exercir un model eficient d’actualització, planificació, organització, gestió de processos, recursos i avaluació complint els objectius de Qualitat.
  • Implicar tot el Claustre de professors i les persones del Centre en un treball de grup eficaç i satisfactori, sent testimonis i actors d’una educació en valors.
  • Orientar l’aprenentatge de l’alumne perquè pugui utilitzar els seus recursos personals i pugui actuar de manera activa i responsable en la construcció del seu propi projecte de vida, que es fonamenta en valors i confiança en la Paraula de Jesús.
  • Consolidar una cultura basada en el compromís explícit envers la igualtat d’oportunitats, de tracte i la no-discriminació per raó de gènere com un dels valors de l’entitat i com un dels compromisos envers l’equip humà.

 

15 mar 2021