COM TREBALLEM?

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

El cervell no és un got per omplir, sinó una llum per encendre” - Albert Einstein

TREBALL PER PROJECTES

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Si l’objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model que presenta els aprenentatges de manera fragmentada per disciplines s’ha de revisar i s’ha de tendir cap a enfocaments globalitzats.

COMISSIÓ PER AL PLURILINGÜISME

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat va iniciar un pla per implantar el plurilingüisme a les escoles a partir del curs 2013-2014 i va triar uns centres per posar en marxa el projecte de plurilingüisme. D’un total de 50 escoles a tota Catalunya que van participar en aquell moment, nosaltres vam ser una de les  9  que el Departament va triar al Baix Llobregat. Des de juny de 2015 ja som GENERACIÓ PLURILINGÜE: GEP.

PROJECTE "EN TU"

Es un projecte que treballa la interioritat, des de diversos àmbits. Una aposta per una educació integral dels nostres alumnes.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Per a respondre al dret que tenen els alumnes a rebre una “educació integral” i d’acord amb el Projecte Educatiu, el Centre no es limita a impartir l’ensenyament reglat, sinó que ofereix un conjunt d’activitats que tenen per objectiu completar l’acció educativa, cultural i social, i el procés de formació dels alumnes.

EDUCAR LA CREATIVITAT

"Si volem educar persones creatives, hem d’educar persones sense por d’equivocar-se"

Persones que actuen no des de l’activisme irreflexiu sinó des de la sistemàtica que ens fa provar diferents solucions, avaluar-les, aprendre de l’error per tornar a plantejar una nova resposta o una nova pregunta.

L’error és una eina d’aprenentatge